Claassen Ontwerp & DTP draagt veel zorg voor de privacy van haar websitebezoekers. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In het geval dat u uw persoonsgegevens kenbaar maakt naar aanleiding  of via deze website handelt Claassen Ontwerp & DTP in overeenstemming met de Wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Bij alle diensten die wij voor opdrachtgevers verrichten vindt de verwerking van persoonsgegevens op een wijze plaats die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving wordt gesteld.

Wij verstrekken gegevens van opdrachtgevers niet aan derde partijen zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Claassen Ontwerp & DTP is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Claassen Ontwerp & DTP maakt geen gebruik van functionele en analytische cookies. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

Dit privacy statement is van toepassing op alle webpagina’s van Claassen Reclamebureau. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden of door Claassen Ontwerp & DTP ontwikkelde websites voor derden. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

 

 

 

 

 

 

TERUG NAAR DE WEBSITE